Home » Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna

Mikołajki w bibliotece szkolnej

Biblioteka szkolna włączyła się również aktywnie w organizację obchodów Mikołajek, połączonych w tym roku po raz pierwszy ze świętem Patrona Mikołaja Kopernika. Także z tej okazji została przygotowana ciekawa gazetka, prezentacja książki „Historia prawdziwego świętego Mikołaja” oraz zestawy trzech tekstów dla uczniów o różnym stopniu trudności. Uczniowie mieli możliwość utrwalenia i poszerzenia swoich wiadomości na temat św. Mikołaja oraz doskonalenia umiejętności czytania ze zrozumieniem. W tym dniu pojawiły się także na wystawie najnowsze książki o Mikołaju Koperniku, adresowanie do dzieci i młodzieży: „Mikołaj Kopernik Geniusz, który wstrzymał Słońce”, „Droga do gwiazd. Opowieść o Mikołaju Koperniku” oraz „Mikołaj Kopernik Astronom, który zmienił naszą wizję Wszechświata”. Wystawę uzupełniała gazetka NBP (Biblioteka Edukacyjna Centrum Pieniądza NBP Biografie 1/2020) informująca o życiu i osiągnięciach naszego Patrona. Tego dnia uczennice z klasy piątej czytały także dla swoich młodszych kolegów i koleżanek z klas 1-3 fragmenty książki: „Droga do gwiazd. Opowieść o Mikołaju Koperniku”, w ramach działań biblioteki szkolnej w realizacji projektu Ratownicy Czytelnictwa.

Ewa Ładecka

Biblioteka Edukacyjna Centrum Pieniądza NBP Biografie 1/2020 

Mikołaj-Kopernik

 

Andrzejki w bibliotece szkolnej

Pod koniec listopada biblioteka szkolna współorganizowała obchody Andrzejek. W tym celu przygotowano stoisko z gazetką tematyczną i różnorodnymi zestawami gier i zabaw dla uczniów. Na gazetce można było znaleźć informacje dotyczące osoby św. Andrzeja, pochodzenia tego święta i współczesnych sposobów obchodów. Przedstawiono także najpopularniejsze rodzaje wróżb, przysłowia andrzejkowe oraz symbolikę wybranych kształtów. Wśród zestawu przygotowanego dla uczniów można było znaleźć następujące zadania: połącz ze sobą takie same klucze, rozkoduj obrazki, odkoduj wyrazy, znajdź w wykreślankach ukryte słowa, pokoloruj rozkodowane obrazy zgodnie z przedstawionymi instrukcjami itp. Przygotowane zabawy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów.

Ewa Ładecka

Dla każdego dziecka, dzieciństwo !

W ramach tegorocznej akcji szkolnego Klubu UNICEF nauczyciel bibliotekarz wraz z nauczycielem informatyki przeprowadzili cykl zajęć z uczniami pt.: „Dla każdego dziecka, dzieciństwo. W trakcie zajęć omówiono podstawowe prawa dzieci, zapoznano uczniów z Konwencją Praw Dziecka, poruszono ideę powstania Orderu Uśmiechu oraz przybliżono postać Janusza Korczaka – Wielkiego Obrońcy Praw Dziecka. Uczniowie mieli okazję zapoznania się z książkami Jego autorstwa, jakie znajdują się w posiadaniu biblioteki publicznej: „Prawo dziecka do szacunku”, „Momenty wychowawcze” oraz „Jak kochać dziecko? Dziecko w rodzinie.Na przygotowanej na ten dzień wystawie bibliotecznej znalazła się również, chętnie czytana, książka Grzegorza Kasdepke „Mam prawo” oraz nowości wydawnicze biblioteki szkolnej: „Dzieci z ulicy Tulipanowej, czyli prawa małych i dużych” oraz „Nic o nas, bez nas! Dzieci i ich prawa”. Treści i książki zaprezentowane na wystawie cieszyły się dużą uwagą i zainteresowaniem uczniów.

Ewa Ładecka

Jesienno-zimowy kiermasz książek

W listopadzie i grudniu odbywały się w bibliotece szkolnej dwa duże kiermasze książek: pierwszy z konińskiej Księgarni „Mawi” i drugi z Księgarni i Hurtowni Taniej Książki Tuliszków. W przedstawionej ofercie księgarni „Mawi” znajdowały się głównie książki edukacyjne dla dzieci i młodzieży (m.in. utrwalające zasady poprawnej pisowni, naukę czytania i liczenia) oraz książki dla nauczycieli. Oferta księgarni z Tuliszkowa, oprócz książek edukacyjnych, rozszerzona była dodatkowo o książki: historyczne, przyrodnicze, geograficzne, słowniki, poradniki, bajki, baśnie, legendy, wierszyki, atlasy, rozmaite kolorowanki i wyklejanki, zawierała bogatą ofertę książek świątecznych o tematyce bożonarodzeniowej, a także literaturę piękną, popularnonaukową oraz książki kulinarne i poświęcone zdrowemu stylowi życia. Każda osoba zainteresowana kiermaszem miała możliwość skorzystania z przedstawionej oferty, w celu powiększania własnych biblioteczek domowych. Podobnie jak w latach ubiegłych, dochód uzyskany z przeprowadzonego kiermaszu, wzbogaci bibliotekę szkolną o nowe pozycje książkowe.

Ewa Ładecka

Konkurs na najładniejszą zakładkę patriotyczną

Z okazji Święta Niepodległości biblioteka szkolna ogłosiła konkurs na najpiękniejszą zakładkę patriotyczną. Technika wykonania prac była dowolna. Zakładki oceniono w trzech kategoriach wiekowych: oddziały przedszkolne, klasy 1-4 oraz 5-8. W konkursie wzięło udział 17 uczniów. Przy ocenie zakładek brano pod uwagę następujące kryteria: pomysłowość, estetykę wykonania i wkład pracy własnej (mniej elementów gotowych, a więcej wykonanych własnoręcznie). W każdej kategorii uczestnicy mogli uzyskać od 0 do 5 punktów. W pracach konkursowych wzięła udział sześcioosobowa komisja. Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz zakładkami i książkami o tematyce patriotycznej.

Ewa Ładecka

Wystawa w bibliotece szkolnej – Nazywam się Jan Paweł II 

Z okazji XXI Dnia Papieskiego, Biblioteka Szkolna przygotowała wystawę poświęconą postaci Wielkiego Polaka. Prezentowane książki zainteresują czytelnika w każdym wieku. Wśród nich królują jubileuszowa „Biblia Papieska z komentarzami Świętego Jana Pawła II” wydana w rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski oraz „Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II”. Dla najmłodszych polecamy przystępnie i z poczuciem humorem napisaną książeczkę pod tytułem „Czy papież chodził w spodniach, czyli 33 najdziwniejsze pytania, jakie dzieci chciałyby zadać Janowi Pawłowi II oraz 33 najprawdziwsze odpowiedzi”. Dzięki tej książeczce można zdobyć wiele informacji o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II. Bardzo interesująca jest również książeczka z serii: „Nazywam się …”, w której życie bohatera przedstawione jest z jego własnej perspektywy. A oto jej fragment:

 „Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Wszyscy znają mnie jako Jana Pawła II. Wiedzą, że mieszkam w Rzymie, na Watykanie, tuż obok sławnej Bazyliki Świętego Piotra. Niektórzy nawet myślą, że mieszkam w samej bazylice, ale tak naprawdę to mieszkam obok, w dość skromnym mieszkaniu. Mam też własne imię i nazwisko, nazywam się Karol Wojtyła. Pokazywano mnie często w gazetach i telewizji. Starsi pamiętają mnie młodego, młodzież i dzieci już jako starego człowieka z laską albo na fotelu. Ludzie uważają, że jestem kimś bardzo ważnym, ale ja sam o sobie tak nie myślę. Niektórzy nazywają mnie papieżem, a inni Ojcem Świętym …”

Naszym starszym uczniom polecamy książki: „Stworzeni do miłości – Jana Pawła II rozmowy z młodymi”, „Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża”, „Świt przyszłości” – zebrane wypowiedzi do młodych, które zdaniem współautorki, pomagają młodym ludziom nie tylko zrozumieć nauczanie Jana Pawła II, ale także odnaleźć siebie samych. Na wystawie prezentujemy także bogato ilustrowane wydawnictwa albumowe o Janie Pawle II.

Elżbieta Sadowska

Noc Bibliotek – Czytanie wzmacnia !

W sobotę, 9 września w całej Polsce odbyła się akcja Noc Bibliotek. Nasi piątoklasiści włączyli się do tego projektu, aktywnie biorąc udział w różnych zadaniach czytelniczych. Tegoroczna edycja Nocy Bibliotek odbyła się pod hasłem „Czytanie wzmacnia”. Czytelniczą przygodę uczniowie rozpoczęli od wspólnego odczytania wiersza pt. „Co to za tuba, co to za wzmacniacz” napisanego specjalnie na tę okazję przez poetkę Joannę Mueller. Inauguracyjny wiersz Nocy Bibliotek wprowadził uczniów w liczne zadania czytelnicze. A nie były one łatwe! Należało skojarzyć z wybraną książką wylosowany przedmiot, rozwiązać czytelnicze labirynty, a nawet narysować mola książkowego. Uczniowie niecierpliwie czekali jednak na zadanie z zakodowanymi cytatami ukrytymi w bibliotece. Uzbrojeni w telefony, skanowali kody QR, przemierzając jej ciemne zakamarki w poszukiwaniu cytatów znanych pisarzy. Cóż to była za frajda, kiedy udało się rozkodować znalezione cytaty wieszczów! Następnym zadaniem było dopasowanie cytatu do odpowiedniego plakatu z ilustracjami. I w tym zadaniu uczniowie poradzili sobie śpiewająco. Zgodnie z hasłem przewodnim, że „czytanie wzmacnia” tego wieczoru nie mogło zabraknąć wzmacniających ćwiczeń z … książką. Wspólne tańce i klasowy wąż z książką to tylko kilka z licznych aktywności, w których uczestniczyli piątoklasiści. Czas płynął nieubłaganie, a zmagania trwały do późnej nocy. Na koniec wszyscy stwierdzili, że wieczór naprawdę ich wzmocnił o liczne, interesujące doświadczenia czytelnicze.

Agnieszka Gronowska

Wiersz „Czytanie wzmacnia”

Joanna-Mueller_Czytanie_wzmacnia_wiersz-na-Noc-Bibliotek-2021

Dyplom Nocy Bibliotek

Dyplom_NB_2021_n1078

Narodowe czytanie 2021

13 września nasza szkoła  włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania 2021, organizowaną pod patronatem pary prezydenckiej. W tym roku lekturą wybraną do Narodowego Czytania została „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Prezydent RP Andrzeja Duda, zachęcając do udziału w akcji, napisał: „Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji”. W tym wyjątkowym czasie wspólne czytanie klasyki literatury stało się doskonałą okazją do wzbudzenia poczucia jedności. Książka łączy w sobie elementy tragizmu i komizmu, dzięki czemu wady, takie jak obłuda czy materializm zostają złagodzone. Wspólna inicjatywa dała mnóstwo satysfakcji wszystkim uczestnikom tego wspaniałego przedsięwzięcia.

Agnieszka Gronowska

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin-biblioteki-szkolnej-2021-22

Rok szkolny 2021/2022

Wielkopolska pamięta – nasza szkoła pamięta !

Z okazji 120 rocznicy strajku dzieci polskich we Wrześni, biblioteka szkolna przesłała do uczniów i nauczycieli  plik z garścią informacji i fotografii na ten temat. Jednocześnie zaprezentowała ciekawą gazetkę wraz z planszą edukacyjną 3D przesłaną do naszej szkoły w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Września, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. 20 maja 1901 uczniowie z Katolickiej Szkoły Ludowej we Wrześni rozpoczęli strajk. Protestowali przeciwko germanizacji szkoły, głównie przeciwko modlitwie i nauce religii w języku niemieckim. Uczniowie sprzeciwiali się między innymi odpowiadaniu na lekcjach w języku zaborcy. Dzieci karano chłostą i więzieniem. Mimo represji bojkot we wrzesińskiej szkole trwał do 1904 roku. Trójwymiarowe tablice edukacyjne, które w przystępny i obrazkowy sposób przybliżają uczniom ten trudny temat, trafiły do wszystkich wielkopolskich podstawówek, a celem było zachęcenie uczniów z innych regionów do odwiedzenia Wrześni i Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich. Powstało 1500 takich egzemplarzy. Autorką projektu tablicy jest Magdalena Waszak, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Inicjatywę współfinansował Instytut Pamięci Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Biblioteka przesłała także link do filmu „Dzieci wrzesińskie 1901”, którego premiera odbyła się 30 maja tego roku we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Zdjęcia do filmu kręcono w historycznym budynku Katolickiej Szkoły Ludowej, miejscu strajku dzieci wrzesińskich z 1901. Obecnie znajduje się tam Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich.

Elżbieta Sadowska

Zakamarki w bibliotece szkolnej

Dnia 2 czerwca biblioteka szkolna zaprosiła przedstawicielkę poznańskiego wydawnictwa „Zakamarki”. W spotkaniu, które odbyło się na trzech godzinach lekcyjnych w świetlicy, wzięli udział uczniowie klas nauczania początkowego wraz ze swoimi wychowawczyniami. W czasie spotkania prowadząca, czytając uczniom fragmenty książki „Tajemnica diamentów”, wspólnie z nimi poszukiwała odpowiedzi, kto ukradł tytułowe diamenty. Wciągnięci w interakcje uczniowie wraz z bohaterami powieści, młodymi detektywami Lassem i Mają próbowali dociec prawdy. Było dużo emocji i uśmiechów, każdy był ciekaw poznania zawartości tajemniczej walizki, ale żeby poznać zakończenie trzeba było doczytać książeczkę do końca. Po spotkaniu zakupione zostały do biblioteki szkolnej kolejne części tych ciekawych książeczek. Przez kolejne dwa tygodnie trwał mini kiermasz, na którym można było zakupić książeczki z tej serii.

Elżbieta Sadowska

Mała książka – wielki człowiek !

Na początku marca uczniowie klasy pierwszej wzięli udział w lekcji bibliotecznej na temat korzyści z czytania książek oraz otrzymali wyprawki czytelnicze, przygotowane przez Instytut Książki w ramach kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek”. Celem kampanii jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci w różnych grupach wiekowych. Projekt realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziecięce wyprawki czytelnicze składały się z trzech komponentów: książki „Pierwsze abecadło”, broszury informacyjnej dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz z dużego, niezwykle pomysłowo opracowanego plakatu „Kreatywny alfabet”.

Ewa Ładecka

Projekt: „ABC-Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów”

W drugim półroczu biblioteka szkolna ponownie przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego „ABC-Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów”, skierowanego do dzieci najmłodszych. Projekt realizowany jest przez nauczyciela bibliotekarza w najstarszej grupie Oa, w ramach lekcji bibliotecznych. Jego zadaniem jest upowszechnianie edukacji ekonomicznej i finansowej wśród przedszkolaków. Dzieci wraz z nauczycielem zgłębiają treść niezwykłej lektury, poznając przy tym jej bohaterów: Zuzię i Maxa, którzy w ciekawy i zrozumiały sposób pomagają swoim młodym Czytelnikom w odkrywaniu tajemniczego świata ekonomii i finansów. Projekt cieszy się ogromną sympatią dzieci a realizacja poszczególnych zadań sprawia im dużo radości.

Ewa Ładecka

 

Randka w ciemno z książką

W tym roku biblioteka szkolna po raz trzeci przystąpiła do akcji walentynkowej „Randka w ciemno z książką”. Z powodu przejścia klas na tryb nauczania zdalnego, organizacja całego wydarzenia przebiegała nieco inaczej niż w latach ubiegłych. Głównymi uczestnikami trzeciej edycji randki byli przede wszystkim uczniowie klas 1-3, którzy w tym czasie odbywali zajęcia w trybie stacjonarnym i ze względu na swoją obecność w szkole licznie i chętnie odwiedzili bibliotekę szkolną. Wypożyczanie tajemniczo opakowanych książeczek z serduszkiem sprawiło im dużo radości. Wszystkie przygotowane na ten dzień książki rozeszły się w mgnieniu oka. Uczniowie klas starszych również mieli możliwość uczestniczenia w akcji poprzez odwiedzenie biblioteki i wybór książek w dogodnym dla siebie terminie.

                           Ewa Ładecka

Wirtualny kiermasz książki

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z ciekawą ofertą książek dla dzieci i młodzieży księgarni Mawi w Koninie oraz do wzięcia udziału w wirtualnym kiermaszu książki Księgarni Tuliszków – Tania Książka. Książki w ramach kiermaszu można kupować także w styczniu i w lutym. Przy danym zakupie należy wpisać w okienku „dodatkowe informacje” specjalny kod dla naszej szkoły: W.KON.KRZYM.S W ten sposób przyczynimy się do wzbogacenia księgozbioru biblioteki szkolnej o nowości wydawnicze, w tym także lektury szkolne. Ponadto zachęcamy Rodziców, Dzieci i Młodzież do wnikliwego zapoznania się z prezentacją dotyczącą korzyści jakie niesie ze sobą czytanie książek. Dostęp do prezentacji znajduje się poniżej, pod plakatem.

Ewa Ładecka

 

Nowości edukacyjne księgarni Mawi

 

Droga do Niepodległości

Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości biblioteka szkolna przygotowała dla całej społeczności szkolnej, pracującej w trybie zdalnym, ciekawe materiały upamiętniające to szczególne Wydarzenie. Najmłodsi otrzymali link do piosenki dla dzieci: „Co to jest Niepodległość?” Starsi uczniowie natomiast zostali zaproszeni do wykonania krótkiego testu: „Bystre Oczko_POLSKA-SZABLON” zakończonego ciekawą niespodzianką, wprowadzającą ich w niezwykle sentymentalną podróż po naszej historii, długą Drogę do upragnionej Wolności. Dodatkowo zostały rozesłane dla osób chętnych krzyżówki i quizy do rozwiązania, związane z Polską i ważnymi dla naszego kraju wydarzeniami. Uzupełnione krzyżówki i quizy uczniowie odsyłali w formie zdjęcia lub skanu na adres e-mailowy biblioteki szkolnej. Na wszystkich zainteresowanych czekają atrakcyjne upominki po powrocie do szkoły ze zdalnego nauczania.

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=-mI645aCTgo&feature=emb_rel_end

Link do testu: https://www.view.genial.ly/5ea89a47bcafac0d9fddf406/interactive-content-bystre-oczkopolska-szablon

Ewa Ładecka

Gdzie szukamy słów?

W październiku gościliśmy w naszej bibliotece uczniów z klasy III, z którymi przeprowadzona została lekcja biblioteczna na temat rodzajów słowników. Ze względu na obowiązujące obostrzenia, klasa została podzielona na dwie grupy. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się co to jest słownik oraz zapoznali się z jego różnymi nazwami: słownik języka polskiego, słownik synonimów, frazeologiczny, wyrazów obcych, ortograficzny oraz słownik poprawnej polszczyzny. Uczniowie dowiedzieli się do czego służą te słowniki, podawali wraz z nauczycielem różne przykłady i próbowali znaleźć je w odpowiednim słowniku. Potrafili też powiedzieć, z którego słownika korzystają najczęściej i dlaczego. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali po dwa rodzaje pamiątkowych zakładek do książek.

Ewa Ładecka

Pasowanie na czytelnika

Pod koniec września odbyło się w bibliotece szkolnej uroczyste pasowanie uczniów klasy I na prawowitych czytelników naszej szkoły. Ze względu na dość dużą liczbę uczniów w klasie, pasowanie miało miejsce w dwóch oddzielnych grupach. Było ono połączone z krótką lekcją biblioteczną, wprowadzającą młodych czytelników w niezwykle ciekawy i bogaty świat książek. Uczniowie poznali również podstawowe zasady zachowania w bibliotece, korzystania z jej zbiorów i odpowiedniego dbania o książki. Na zakończenie każda grupa otrzymała pamiątkowe dyplomy pasowania na czytelnika opatrzone wierszem, zakładki do książek i przypinki z hasłem: „Książka prawdziwym przyjacielem człowieka”.

Ewa Ładecka

Narodowe Czytanie 2020

W tym roku, ze względu na panującą pandemię, Narodowe Czytanie odbyło się w naszej szkole w nieco innej formie niż dotychczas. Czytanie wybranych fragmentów „Balladyny” miało miejsce w klasach. To wybitne dzieło polskiego romantyzmu odczytywali na głos zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Przed rozpoczęciem wspólnego czytania przedstawiono uczniom krótką notę biograficzną Juliusza Słowackiego. Uczniowie mogli się tutaj pochwalić zdobytą już wcześniej wiedzą na temat tego wybitnego poety. Ponadto zaprezentowano również zarys historii Akcji Narodowego Czytania.

Ewa Ładecka

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej 2020-21

Rok szkolny 2020/2021

 

Wystawa o Mikołaju Koperniku    

Z okazji Święta Patrona biblioteka szkolna i gminna biblioteka publiczna zorganizowały wystawę książek poświęconych życiu i dziełu Mikołaja Kopernika. Zaprezentowane zostały liczne, gromadzone od wielu lat, opracowania biografii wielkiego Polaka oraz książki popularno–naukowe z zakresu astronomii i innych dziedzin, adresowane zarówno do młodszego, jak i starszego czytelnika. Przeglądając te książki pamiętamy, że były one czytane przez liczne pokolenia naszych uczniów. Być może korzystali z nich rodzice, a może nawet dziadkowie naszych dzisiejszych uczniów. Mają one więc dla nas dużą wartość sentymentalną.

Elżbieta Sadowska

Randka w ciemno z książką

Podobnie jak w ubiegłym roku biblioteka szkolna z okazji WALENTYNEK zaprosiła uczniów i nauczycieli na randkę w ciemno z książką. Przygotowania do niej trwały kilka dni. Wybrane w trzech kategoriach wiekowych książki zostały opakowane i przyozdobione symbolem tego święta – serduszkiem. W pracę zaangażowały się uczennice z klas siódmej i ósmej. Biblioteka gminna zaproponowała również książki dla nauczycieli. Przez cały dzień odwiedzali nas młodsi i starsi czytelnicy. Wszyscy byli zaintrygowani i zaciekawieni jaką książkę wypożyczą. Zabawie towarzyszyło dużo radości i emocji. Dobre humory dopisywały. Wszystkie osoby wypożyczające zostały dodatkowo obdarowane pamiątkową przypinką z uśmiechniętym serduszkiem i napisem: „Kocham czytać. Randka w ciemno z książką” oraz zakładką do książki. Wypożyczone zostały wszystkie przygotowane na ten dzień książki, czyli sto !!!

Elżbieta Sadowska

Konkurs na najładniejszą zakładkę do książki

Na przełomie grudnia i stycznia biblioteka szkolna przeprowadziła konkurs na wykonanie najładniejszej zakładki do książki. Kryteriom oceny poddano: pomysłowość, estetykę wykonania i wkład pracy własnej. Konkurs spotkał się z bardzo dużym odzewem ze strony uczniów, szczególnie klas młodszych. Przepięknie wykonane zakładki można było podziwiać na wystawie w bibliotece. Nagrodzone zostały trzy pierwsze miejsca oraz przyznano jedno wyróżnienie. Zwycięzcy konkursu: Zuzanna Kulej, Amelia Jarońska, Jan Berczyński i Wiktor Walczak otrzymali pamiątkowe dyplomy, zakładki oraz książki. Pierwsze miejsce zostało dodatkowo nagrodzone maskotką gangu słodziaków. Pozostali uczestnicy konkursu również otrzymali zakładki do książek.

Ewa Ładecka

30. rocznica uchwalenia Konwencji Praw Dziecka

Podobnie jak w roku ubiegłym, biblioteka szkolna we współpracy z nauczycielem informatyki, czynnie zaangażowała się w uczczenie 30. rocznicy uchwalenia Konwencji Praw Dziecka, która miała miejsce w naszej szkole dnia 21 listopada. Z tej okazji kilka dni wcześniej nauczyciel bibliotekarz przeprowadził w klasach VII i VIII lekcję biblioteczną związaną z tą tematyką. W trakcie zajęć została także uczniom szczegółowo przybliżona postać Janusza Korczaka – Wielkiego Obrońcy Praw Dziecka oraz biografia Stefanii Sempołowskiej. Uczniowie mieli okazję zapoznania się z książkami Jego autorstwa, jakie znajdują się w posiadaniu biblioteki publicznej: „Prawo dziecka do szacunku” i „Momenty wychowawcze”, oraz innych książek ze zbiorów biblioteki szkolnej: z serii Wielcy Polacy „Janusz Korczak Lekarz o złotym sercu” czy „Mam prawo!” Grzegorza Kasdepke. Nauczyciel bibliotekarz przygotował również wystawę zatytułowaną Prawa Dziecka, która przedstawiała krótką genezę praw dziecka, oraz nawiązywała do założeń „Konwencji o prawach dziecka”. Uczniowie otrzymali również tego dnia pamiątkowe długopisy z grawerem „30. rocznica Konwencji Praw Dziecka”.

Ewa Ładecka

Jesienny kiermasz książek z księgarni DRUGI TOM

Od połowy listopada trwa w bibliotece szkolnej kiermasz tanich książek, które zostały dostarczone do szkoły przez współpracującą z biblioteką Księgarnię „Drugi Tom”. W ofercie znajdują się książki: edukacyjne, historyczne, słowniki, poradniki, bajki, baśnie, legendy, wierszyki, rozmaite kolorowanki i wyklejanki, książki o tematyce bożonarodzeniowej, literatura piękna, popularno–naukowa a także książki kulinarne. W przedstawionej ofercie pojawiło się dużo nowości wydawniczych. Prezentowane książki są nowe, ładnie wydane, w oprawach miękkich i twardych oraz można je nabyć w bardzo przystępnych cenach. Podobnie jak w roku ubiegłym dochód uzyskany z przeprowadzonego kiermaszu wzbogaci bibliotekę szkolną o nowe pozycje książkowe.

Ewa Ładecka

Wystawa „11 listopada – Święto Niepodległości”

Z okazji Święta Niepodległości została wystawiona w bibliotece szkolnej ciekawa ekspozycja książek upamiętniająca dramatyczne wydarzenia tamtych lat. Znalazły się wśród nich biografie Józefa Piłsudskiego, przepiękne albumy z dużymi, bogato ilustrowanymi zdjęciami oraz książki napisane również z myślą o młodym czytelniku, mające na celu przybliżenie i zrozumienie polskiej historii.

Ewa Ładecka

Projekt: „ABC-Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów”

Biblioteka szkolna przystąpiła również do drugiego projektu edukacyjnego „ABC-Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów”, skierowanego tym razem do dzieci najmłodszych. Projekt realizowany jest przez nauczyciela bibliotekarza, w najstarszej grupie Oa, w ramach lekcji bibliotecznych. Jego zadaniem jest upowszechnianie edukacji ekonomicznej i finansowej wśród przedszkolaków. Projekt oparty został na książce „ABC-Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów”, napisanej przez Wiktora Czepczyńskiego i Żanetę Kupczyk. Książka ta jest szytym na miarę rozwoju dzieci w wieku 5-10 lat podręcznikiem wiedzy ekonomicznej. Dzieci zagłębiając się stopniowo w treść lektury poznają bliżej jej bohaterów: Zuzię i Maxa, którzy w niezwykle przystępny i zrozumiały sposób wprowadzają swoich młodych odbiorców w świat edukacji ekonomicznej i finansowej.

Ewa Ładecka

Projekt: „Wychowanie przez czytanie”

Biblioteka szkolna przystąpiła w tym roku szkolnym do ogólnopolskiego projektu czytelniczego „Wychowanie przez czytanie”, Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom, który realizowany jest przez nauczyciela bibliotekarza z klasą VII w ramach lekcji wychowawczych. Projekt wspiera rozwój moralny młodzieży oraz promuje czytelnictwo i wartościową literaturę. Uczniowie omawiają istotę i skutki stosowania bądź zaniechania poszczególnych wartości moralnych na podstawie książek: „Gorzka Czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” oraz „Z dzieckiem w świat wartości”.

Ewa Ładecka

Spotkanie z księgarzem z księgarni MAWI

Dnia 13 listopada w środę odbyło się spotkanie rodziców uczniów klas najmłodszych z księgarzem z firmy „Mawi”, który wygłosił prelekcję pt. „Pozytywny wpływ czytania książek na wszechstronny rozwój dziecka”. Spotkanie poprzedziła, zorganizowana wcześniej w bibliotece szkolnej i publicznej, wystawa nowości edukacyjnych renomowanych wydawnictw dla dzieci.

Elżbieta Sadowska

Kiermasz książek z księgarni MAWI

W okresie od 21 do 30 października 2019 r. odbywał się w bibliotece szkolnej kiermasz książek z księgarni „MAWI” w Koninie. W przedstawionej ofercie znajdowały się głównie książki edukacyjne dla dzieci i młodzieży, utrwalające zasady poprawnej pisowni, naukę czytania i liczenia. Wśród nich znajdowały się również testy kompetencji dla uczniów klas  I-III, testy ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego oraz seria ciekawych atlasów dla najmłodszych. Wszystkie książki były nowe, ładnie wydane i można je było nabyć w atrakcyjnych cenach.

Ewa Ładecka

Narodowe Czytanie nowel polskich 2019

Podczas tegorocznej odsłony ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania Para Prezydencka zaproponowała do czytania  Nowele polskie. Prezydent RP Andrzej Duda wraz z  Małżonką dokonali wyboru ośmiu nowel z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta RP. Wśród nich znalazły się:

  • „Dobra pani” – Elizy Orzeszkowej;
  • „Dym” – Marii Konopnickiej;
  • „Katarynka” – Bolesława Prusa;
  • „Mój ojciec wstępuje do strażaków”(ze zbioru: „Sanatorium pod Klepsydrą”) – Bruno Schulza;
  • „Orka”– Władysława Stanisława Reymonta;
  • „Rozdziobią nas kruki, wrony…” – Stefana Żeromskiego;
  • „Sachem”– Henryka Sienkiewicza;
  • oraz „Sawa”(z cyklu: „Pamiątki Soplicy”) – Henryka Rzewuskiego.

Nasza społeczność szkolna zdecydowała się odczytać „Katarynkę” Bolesława Prusa. Wybrane fragmenty noweli czytali zaproszeni goście Pani Wójt Gminy Krzymów Danuta Mazur, Pan Jan Czaja, ksiądz Juliusz Graniczny, a także przedstawiciele Grona Pedagogicznego oraz wybrani uczniowie. Uroczystemu wydarzeniu towarzyszyła również wystawa poświęcona twórczości Bolesława Prusa.

Ewa Ładecka

Rok szkolny 2019/2020

Program: „PoZdro”

Biblioteka szkolna nawiązała również współpracę z Fundacją Medicover promującą zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. W ramach godzin bibliotecznych nauczyciel bibliotekarz zrealizował z klasą IVb program edukacyjno-zdrowotny „PoZdro”. Celem programu było: wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, dzięki którym świadomie będą mogli dokonywać wyborów związanych z jakością swojego życia. Zmotywowanie ich do zdrowego stylu życia oraz stworzenie mody na prawidłowe odżywianie i sportowe życie. W trakcie realizacji programu uczniowie zostali również zapoznani z treścią książek dla dzieci, nawiązujących do tej tematyki: „Zdrowe żywienie. Poradnik dla dzieci” Pauliny Bronikowskiej, „Przekroje: owoce i warzywa” Agnieszki Sowińskiej oraz „Recepta na zdrowie” Wiesławy Pyrcz i Wiktorii Przydatek.

Ewa Ładecka

Program: „Szkoła z prawami dziecka”

Biblioteka szkolna wraz z p. Elżbietą Karmowską-Siwik nawiązała współpracę z Fundacją UNICEF i zgłosiła szkołę do IV edycji programu „Szkoła z prawami dziecka”. W ramach realizacji programu nauczyciel bibliotekarz przygotował dla społeczności szkolnej wystawę zatytułowaną Prawa Dziecka. Wystawa przedstawiała krótką genezę praw dziecka, nawiązywała do założeń „Konwencji o prawach dziecka” oraz przybliżyła uczniom bogaty życiorys Janusza Korczaka – Obrońcy Praw Dziecka. Dodatkowo w ramach godzin bibliotecznych odbyły się także zajęcia na ten temat z klasą III Szkoły Podstawowej. Uczniowie zapoznali się z materiałem filmowym i prezentacją multimedialną, chętnie zabierali głos, podawali przykłady łamania praw dzieci na świecie. W trakcie realizacji zajęć uczniowie zostali także zapoznani z treścią książki Grzegorza Kasdepke „Mam prawo!”. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i wyrazili chęć ponownego przyłączenia się do akcji w kolejnym roku szkolnym.

Ewa Ładecka

Wystawa „Jestem z Wami”

Na dzień 17 maja 2019 r. biblioteka szkolna przygotowała wystawę Jestem z Wami o Papieżu Janie Pawle II oraz uroczystą akademię z okazji obchodzonego już po raz ostatni w murach naszego Gimnazjum Dnia Patrona. Wystawa zawierała bogatą ekspozycję książek przedstawiających dzieciństwo, młodość i pontyfikat Papieża oraz przykłady Jego wypowiedzi i sentencji. Była to doskonała okazja do tego, aby przypomnieć całej społeczności szkolnej postać naszego wielkiego Polaka oraz Jego działalność jako Papieża.

Ewa Ładecka

Wiosenny kiermasz książek

W drugim półroczu miał miejsce w bibliotece szkolnej wiosenny Kiermasz Taniej Książki, które zostały dostarczone do szkoły przez współpracującą z biblioteką Księgarnię „Drugi Tom”. Książki były nowe, pięknie wydane i można je było kupić w bardzo przystępnych cenach. Podobnie jak w I półroczu kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, rodziców i nauczycieli. Dochód uzyskany ze sprzedanych książek wzbogaci od nowego roku szkolnego bibliotekę o nowe pozycje książkowe z ww. księgarni.

Ewa Ładecka

Randka w ciemno z książką

W czwartek 14 lutego 2019 r. odbyła się w naszej bibliotece walentynkowa randka w ciemno z książką. Uczniowie i nauczyciele wypożyczali w ten dzień książki w ciemno, bez żadnych rekomendacji, bez czytania recenzji i kto wie być może nawet z gatunku, po który nigdy wcześniej nie sięgali. Akcja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Wszystkie książki rozeszły się jak świeże bułeczki, a było ich naprawdę sporo. Mamy nadzieję, że nasi młodsi i starsi Czytelnicy spędzili z wybraną książką naprawdę niezapomniany i niepowtarzalny wieczór i że pozostanie on na długo w ich pamięci.

Ewa Ładecka

Kiermasz książek

W okresie od 13 do 21 grudnia 2018 r. odbywał się w bibliotece szkolnej kiermasz tanich książek. W przedstawionej ofercie znajdowały się: książki edukacyjne, historyczne, słowniki, poradniki, bajki, baśnie, legendy, wierszyki, kolorowanki, wyklejanki, literatura piękna i popularno – naukowa. Książki zostały dostarczone do szkoły przez Księgarnię „Drugi Tom”. Wszystkie książki były nowe, ładnie wydane i można je było nabyć w bardzo atrakcyjnych cenach. Dochód uzyskany z przeprowadzonego kiermaszu wzbogaci bibliotekę szkolną  o nowe pozycje książkowe.

Ewa Ładecka

Wystawa „Książka uczy historii”

„11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata” – czytamy w uchwale Sejmu ustanawiającej 2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jak podkreślono w dokumencie, to dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby. „Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin” – głosi uchwała. Nasza biblioteka szkolna we współpracy z gminną biblioteką publiczną, zaakcentowała ten niezwykle piękny Jubileusz, bogatą wystawą zatytułowaną „Książka uczy historii”, na której zaprezentowano dzieciom i młodzieży ciekawą ekspozycję książek, materiałów i informacji nawiązujących do wydarzeń tamtych lat.

Ewa Ładecka

Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Dnia 25 października 2018 r. uczniowie klasy VII odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczna w Koninie. Celem wycieczki było przybliżenie im działalności placówki, poznanie jej działów i zbiorów. W Wypożyczalni Głównej młodzież dowiedziała się, jak można stać się czytelnikiem biblioteki, poznała księgozbiór oraz przeszła krótkie szkolenie w obsłudze katalogu komputerowego. W Czytelni uczniowie poznali różnego rodzaju słowniki, książki wydane do 1945 r., zbiory graficzne i mikrofilmy. Dużym zainteresowaniem cieszyła się „Księga imion”, „Słownik gwary przestępczej” oraz książeczki miniaturki. W Wypożyczalni Książki Mówionej i Zbiorów Muzycznych uwagę uczniów przykuwały książki pisane alfabetem Braille’a oraz płyty winylowe. Wypożyczalnia pochwaliła się także wielkim, nowoczesnym telewizorem i bardzo dużą ilością audiobooków, które zostały zakupione dzięki Konińskiemu Budżetowi Obywatelskiemu. Z kolei w Filii dla Dzieci i Młodzieży uczniowie poczuli się jak u siebie w domu. Niezwykle ciepła i przytulna. Chętnie odpoczywali w miękkim fotelu i fotelikach z dobrą książką w ręku. Na koniec wycieczki wszyscy uczestnicy zeszli do piwnic, aby obejrzeć ogromne drzwi byłych sejfów bankowych, gdzie obecnie znajdują się biblioteczne magazyny prasy.

Ewa Ładecka

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Dnia 28 września 2018 r. przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji – Dzień Głośnego Czytania. To święto, którego najważniejszymi beneficjentami są dzieci. W akcji wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Dzieci z klas najmłodszych poznały przygody sympatycznego „Kogutka Ziutka”, które spotkały się z dużym zainteresowaniem z ich strony. W akcję włączyli się również uczniowie klas starszych, którzy chętnie czytali młodszym dzieciom. Przeczytany głośno tekst skupił uwagę dzieci i pobudził ich wyobraźnię. Uczniowie klas starszych natomiast wysłuchali na lekcjach fragmentów książek dla młodzieży.

Ewa Ładecka

Narodowe Czytanie 2018

   Dnia 7 września 2018 r. cała społeczność szkolna wzięła udział w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, polskiego prozaika, dramaturga i publicysty. Lektura tegorocznej akcji, to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana  w 1924 r. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. Czytanie przebiegało w  niezwykle podniosłym nastroju i w wielkim skupieniu. Poszczególne fragmenty odczytywali wybrani uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przedstawiciele Grona Pedagogicznego. Wydarzeniu towarzyszyła również okolicznościowa wystawka książek pisarza. To już siódma odsłona polskiej akcji społecznej, która propaguje wśród dzieci i młodzieży znajomość literatury narodowej.

Ewa Ładecka

 

Regulamin wypożyczania darmowych podręczników

Rok szkolny 2018/2019

 

Related Images:

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930