Home » Szkoła w ruchu

Szkoła w ruchu

Obszar 1. Ruch w szkole.

 

Scenariusz lekcji z piłki siatkowej dziewcząt gimnazjum wraz z linkami do filmów.

Scenariusz

 

 

Temat: Doskonalenie elementów technicznych w piłce siatkowej.

Umiejętności:

-uczeń potrafi odbić piłkę sposobem górnym i dolnym z prawidłowej postawy siatkarskiej.

-uczeń potrafi wykonać atak piłki.

Sprawność motoryczna:

-kształtowanie siły ramion i nóg oraz koordynacji ruchowej.

Wiadomości:

uczeń wie jak odbić piłkę sposobem górnym, dolnym oraz jak wykonać atak.

-uczeń wie jak przyjąć prawidłowa postawę przy odbiciach piłki.

-uczeń zna zasady gry  w piłkę siatkową.

Zadania usamodzielniające:

-współpraca z partnerem.

 

Data: 24.03.2014

Liczba: 10

Grupa: dziewczęta gimnazjum

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna

Czas: 90’

Przybory: piłki, siatka                                                         

 

 

 

 

 

 

Prowadzący: mgr Remigiusz Ignaczak

Części lekcji

Czynności uczniów

Czynności nauczyciela

Metody, formy

I. Część wstępna

 

 

 

II. Część główna

Cześć główna A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część główna B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część końcowa

docelowe

zadania

-poleca zbiórkę-sprawdza gotowość do zajęć-zapoznaje uczniów z zadaniami lekcji

 

 

-omawia i pokazuje ćwiczenia

-poleca bieg dookoła sali

 

 

 

 

 

-daje sygnał do przyjęcia odpowiedniej pozycji gimnastycznej

 

 

-kontroluje dokładność wykonania ćwiczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-liczy ilość wykonanych skłonów

-gra odbywa się do 10 pkt. Osoba, która nie odbije lub nieprawidłowo odbije piłkę ,traci punkt.

 

 

 

N zwraca uwagę na dokładność wykonywania zadań

 

 

 

Nauczyciel wystawia piłkę do ataku

 

 

 

 

 

-poleca ustawienie na obwodzie koła

ZadaniowaPogadanka

 

 

 

Zadaniowa

Ścisła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawowa

 

 

 

 

 

 

Zadaniowa

 

 

 

 

 

Zadaniowa

 

 

 

 

 

 

Zadaniowa

 

 

 

 

Pogadanka

Zaktywizuje się do udziału w zajęciach. 

Przygotuje organizm do wysiłku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doskonali elementy techniczne-odbicia sposobem górnym i dolnym, atak, zagrywkę.

 

 

 

 

Wdrażanie do gry właściwej-ustawienie na boisku, zapoznanie z zasadami gry.

 

 

Uspokojenie fizjologiczne i emocjonalne.

Czynności organizacyjne i wychowawcze związane z zakończeniem lekcji.

 

Nastawienie uczniów do samodzielnych działań na polu KF.

-ustawienie w szeregu-słucha informacji n-la.-zapoznaje się z zadaniami lekcji. 

 

 

*w truchcie:

1.Obustronnekrążenia RR w przód.

2.Obustronne krążenia RR w tył.

3. Skip A.

4. Skip C.

5. Przeplatanka.

6. Krok odstawno-dostawny.

7. Bieg wahadłowy.

*w postawie:

8.Skręty T w lewą i prawą stronę.

9.Skręty T w opadzie T.

10.Skrętoskłony.

11.Krążenia T.

12.Krążenia bioder.

*w przysiadzie:

13.Naprzemienne wyrzuty NN w tył.

14.Wyrzuty NN obunóż w tył.

15.Przenoszenie ciężaru ciała z jednej nogi na drugą.

16.Naprzemienne wyrzuty NN w bok.

17.Wyrzut NN,ugięcie RR,wyprost RR,powrót do przysiadu.

*w leżeniu:

18.W leżeniu przodem,RR w bok, PN dotyka lewej dłoni,LN do prawej.

19.W leżeniu tyłem-wykonanie leżenia przerzutnego

*przy drabinkach:

20.Skłony T przy drabinkach w siadzie.

21.Ćwiczenia z piłkami

1.Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym przez siatkę w dwójkach.

2.Zagrywka tenisowa do partnera przez siatkę w małej odległości.

3.Odbicia piłki sposobem górnym do partnera po odbiciu się piłki o parkiet.

4.J.w z przemieszczaniem i odbijaniem piłki w różnych kierunkach.

5.Odbicia piłki sposobem dolnym j.w

6.Odbicia piłki sposobem górnym w czwórkach ze zmianą miejsca w różnych formach

7.Dojście do ataku z fazą wyskoku i imitacja uderzenia piłki.

8.Atak piłki po rozegraniu w różnych formach

9.Gra szkolna w piłkę siatkową.

 

 

 

 

Wznosy RR w górę i skłony T.

 

 

 

Omówienie zajęć

 

 

 

 

 

 

Przypomnienie o możliwości skorzystania z boiska szkolnego jak i boisk do piłki plażowej(w okresie letnim)

                            

 

zdjęcie 1 zdjęcie 2

Linki do filmów:

Film 1: https://www.youtube.com/watch?v=uhE6PvzBlXw

Film 2:   https://www.youtube.com/watch?v=OxKwCXE-BDk

Film 3:  https://www.youtube.com/watch?v=X2_axQwIY4U

 

Scenariusz lekcji o tematyce ogólnorozwojowej z uczniami I klasy gimnazjum chłopców.

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

 

 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe w obwodzie stacyjnym.

 

 

Cele lekcji:

 

Poznawczy:

– Uczeń poznaje ćwiczenia wzmacniające poszczególne partie mięśniowe

 

Kształcący:

Rozwijanie sprawności ogólnej przez odpowiedni dobór zadań

Wychowawczy:

Wdrażanie uczniów do pracy nad poprawą ogólnej sprawności fizycznej

 

 

 

Liczba ćwiczących: 16 osób.

 

Klasa : IAB

 

Miejsce zajęć: sala gimnastyczna.

 

Czas trwania: 45 minut.

 

Przybory i przyrządy:skrzynia, materace, piłki lekarskie, pachołki, ławeczka


ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI CZAS UWAGI

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Czynności organizacyjno – porządkowe

 

Rozgrzewka

 

Zbiórka. Sprawdzenie gotowości do zajęć, obecności. Podanie zadań lekcji.Rozgrzewka została przeprowadzona przez wybranego wcześniej ucznia, który miał za zadanie przygotować ją tak, aby przygotować organizm do tak dużego wysiłku jakim jest lekcja w formie obwodu stacyjnego.A.USTAWIENIE W 2 RZĘDACH (rozgrzewka w ruchu)- Ćwiczenia mięśni RR w postaci krążeń, wymachów oraz odrzutów- Ćwiczenia mięśni NN ( skipy, podskoki, przeplatanka bokiem, wymachy)B. USTAWIENIE W ROZSYPCE  (rozgrzewka w miejscu )- Skurcz poziomy RR – odrzuty RR w tył- Odwracanie i nawracanie RR ze szczególnym naciskiem na pracę barków- Skłony tułowia w przód do nogi lewej, prawej-Skrętoskłony- Siad prosty rozkroczny – skłony tułowia w przód (zwracanie uwagi na dokładność wykonania ćwiczenia)-Przysiad skulony, jedna noga w bok, przenoszenie ciężaru ciała z nogi na nogę- Siad prosty, unoszenie prostych NN  górę-Leżenie przodem, RR w bok prawa stopa dotyka lewej dłoni, zmiana nogi

2 min

15 min

 

Ustawienie w dwuszereguUstawienie w dwuszeregu oraz w rozsypce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ GŁÓWNA

Obwód stacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pokonanie skrzyni dowolnym sposobem
 2. Brzuszki z leżenia tyłem
 3. Pokonywanie mini toru przeszkód nastawionego na szybką zmianę położenia ciała oraz kierunku ruchu ( przejście nad płotkiem, przejście pod płotkiem, slalom )
 4. Podania 1 kg piłki lekarskiej prawą i lewą ręką
 5. Wchodzenie i schodzenie z ławeczki
 6. Utrzymanie równowagi na piłce lekarskiej

 

3 min na każdej stacji po czy 1 min na odpoczynek  i przejście do kolejnej

 

Nauczyciel dzieli uczniów na 6 grup.N-i kontroluje poprawność wykonywanych  zadań.
CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zabawa uspakajająca

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia rozluźniające z akcentem na wyrównanie oddechu.Zbiórka. Omówienie zadań lekcji. Pożegnanie.

2 min

2 min

 

 

 

zdjęcie nr 3

 

 

 

Obszar 5. Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Sparing

W dniu 15.01.2014r.  drużyna młodych siatkarzy ze szkoły podstawowej rozegrała mecz sparingowy ze swoimi rówieśnikami z Kun. Uczniowie pod kierunkiem pani Kamili Brzęckiej po zaciętej walce ulegli uczniom ze szkoły w Kunach. Dla naszych chłopców mecz ten był ostatnim sprawdzianem przed zawodami międzygminnymi.W zawodach międzygminnych uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce i uzyskali awans do finału powiatowego.

zdjęcie 4

zdjęcie 5

 

Liga szkolna

W marcu ruszyła druga edycja ligi szkolnej w piłkę siatkową dziewcząt i chłopców gimnazjum.W lidze biorą udział wszystkie klasy gimnazjum. Uczniowie aktywnie biorą udział nie tylko w samych rozgrywkach,ale również sędziują mecze oraz kulturalnie kibicują i dopingują swoje klasy. Przebieg ligi nadzoruje nauczycielka wychowania fizycznego, pani Marzena Dopytalska.

zdjęcie nr 6

zdjęcie nr 7

zdjęcie nr 8

 

 

 

Warsztaty tańca z Bartkiem Dopytalskim

Zajęcia taneczne cieszą się dużym powodzeniem wśród młodzieży. W szkole działają dwa koła taneczne.Zarówno uczniowie szkoły podstawowej jak i gimnazjum chętnie prezentują swoje umiejętności taneczne na forum szkoły – szkolny konkurs „Tańczyć każdy może”.

zdjęcie nr 9

zdjęcie nr 10

Film nr 4 https://www.youtube.com/watch?v=arPbVLvp3Fs

W dniu 18 marca 2014 w Zespole Szkół  w Krzymowie odbyły się warsztaty taneczne , które poprowadził tegoroczny mistrz świata w kategorii jazz oraz finalista programu „Got to Dance” – Bartosz Dopytalski. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i wysoka frekwencją. Uczniowie zapoznani zostali z różnymi technikami tańca współczesnego-jazz, modern, disco. Posumowaniem warsztatów był pokaz taneczny Bartka oraz bóle mięśniowe naszych uczniówJ

zdjęcie 11

zdjęcie 12

zdjęcie 13

Obszar 3 edukacja zdrowotna

Uczniowie klas gimnazjalnych w grudniu zajęcia z edukacji zdrowotnej realizowali metodą webquest. Efektem ich pracy były prezentacje multimedialne, które obecnie są wykorzystywane do pracy z innymi grupami. Uczniowie na bieżąco także redagowali gazetkę ścienną , na której umieszczali wypracowane materiały.

Scenariusz

Edukacja zdrowotna

metodą

WebQuest

Wychowanie fizyczne

„Po co rozgrzewka?”

 

Wprowadzenie

Po co robić rozgrzewkę? To pytanie które zadaje sobie wielu uczniów podczas lekcji wychowania fizycznego.  Sens i znaczenie rozgrzewki czyli pierwszej części lekcji jest…no właśnie jakie??? Dostaniecie zadania, które bez problemu zrealizujecie przede wszystkim za pomocą przeglądarki internetowej, programu edytującego tekst (np. Word), programu do tworzenia slajdów i prezentacji (np.PowerPoint).

 

Zadanie

 

Wasze zadanie będzie polegało na wyszukaniu informacji w internecie na temat rozgrzewki. Będziecie pracować w  4 grupach. Każda z osób w grupie będzie miała inne zadanie do wykonania. W celu konsultacji odnośnie projektu możecie korzystać  komunikatorów internetowych, skrzynek e-mailowych czy portali społecznościowych. Efektem waszej pracy będzie: ocena z przedmiotu oraz zdobyta wiedza.

 

Proces

Podzielcie się zadaniami poniżej. Możecie dokonać tego poprzez losowanie.

I osoba –Jakie zmiany zachodzą w organizmie w trakcie rozgrzewki (znaczenie rozgrzewki)? Wymień w punktach.

 II osoba – Jaki jest czas trwania rozgrzewki i od czego jest uzależniony? Wyszukaj 3 zabawy ruchowe rozgrzewające organizm (opisz zasady zabawy).

III osoba – Wyszuka zestaw ćwiczeń rozgrzewających pod kątem wybranej dyscypliny sportowej

IV osoba – Zbiera wszystkie informacje od osób z grupy i przygotowuje je w formie prezentacji(np. PowerPoint) w celu wystawienia jako gazetki szkolnej.

Ewaluacja

W zależności od waszego przygotowania za wykonanie zadań otrzymacie oceny:

Zad.

ndst

dop

dost

db

bdb

cel

I -brak odpowiedzi na zadanie -wymienione 2-4 odpowiedzi -wymienione 5-7 odpowiedzi -wymienione 8-10 odpowiedzi -wymienione 11 odpowiedzi -wymienione odpowiedzi powyżej 11
II -brak odpowiedzi na zadanie -brak odp. na pierwszą część pytania, wymienione tylko zabawy bez opisu lub odp. tylko na pierwszą część pytania -udzielona odp. na całe pytanie lecz bez opisu zabaw -udzielona odp. na całe pytanie, wymienione 3 zabawy-opis 1 zabawy -udzielona odp. na całe pytanie, wymienione 3 zabawy-opis 2 zabaw -odpowiedź na pełne pytanie
III -brak odpowiedzi na zadanie -wymienione ćwiczenia ogólnie -wymienione 5-7 ćwiczeń -wymienione 8-10 ćwiczeń -wymienione 11-13 ćwiczeń Wymienione powyżej 13 ćwiczeń
IV -niewykonanie zadania -słaba komunikacja z grupą-nieuzyskanie potrzebnych materiałów -uzyskanie materiałów do gazetki skopiowanie i wklejenie informacji do programu -prezentacja wykonana z programie przy użyciu narzędzi jednak z błędami -wykonanie prezentacji bez większych błędów (np.błędy w obróbce graficznej) -wykonanie prezentacji gotowej do wydruku w formie gazetki szkolnej 

 

Konkluzja

Przedstawiony webquest ma za zadanie pokazać Wam czym tak naprawdę jest rozgrzewka. Mam nadzieję ,że teraz zdobyte wiadomości w pełni uświadomią Wam, że to co robicie na lekcjach ma sens.

 

Źródła

 

Przydatne linki:

edux.pl

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Zabawy_dziecięce

http://www.wychowaniefizyczne.pl/publikacje_gry_i_zabawy.html

http://www.gryizabawy.eu/gry-i-zabawy-ruchowe

 

 

Po co jest rozgrzewka

rozgrzewka

 

Bądźmy zdrowi  – zajęcia z edukacji zdrowotnej prowadzone metodą WebQuest.

 

Wprowadzenie

Racjonalne odżywianie się jest niezwykle ważne dla utrzymania dobrego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Dzięki czemu czujemy się silniejsi, weselsi i dodatkowo zapobiegamy niektórym chorobom.

 

Zadania

Uczniowie w klasie zostaną podzieleni na 3 grupy:

Grupa I
Czy każda żywność jest bezpieczna?- etykieta źródłem informacji.

Spróbujcie opracować  następujące zagadnienia:

 1. Jakie są możliwości sprawdzenia czy dany produkt żywnościowy jest bezpieczny dla naszego zdrowia?
 2. Kiedy żywność może szkodzić?
 3. Co oznacza tajemnicza litera E……   na produktach?
 4. Na czym polega modyfikacja produktów?
 5. Co to jest suplement żywności?

 

 

Grupa II   –
Jak powinien wyglądać prawidłowy jadłospis?

Spróbujcie opracować  następujące zagadnienia:

 1. Produkty spożywcze źródłem składników pokarmowych: budulcowe, energetyczne i regulujące
 2. Ile energii potrzebujesz? – normy zapotrzebowania na energię dla nastolatków.
 3. Co to jest Piramida Zdrowego Żywienia i do czego ją wykorzystujemy?
 4. Jak należy komponować posiłki aby dostarczyć wszystkie potrzebne składniki  odżywcze?
 5. Co to jest wskaźnik BMI, jak należy go obliczyć?

 

Grupa III
Jakie mogą być skutki nieprawidłowego odżywiania?

Spróbujcie opracować  następujące zagadnienia:

 1. Jakie znasz choroby związane z nieprawidłowym odżywianiem?
 2. Co to jest anoreksja i bulimia, jakie są przyczyny i skutki tych chorób?
 3. Kiedy mówimy o otyłości, a kiedy o nadwadze?
 4. Jakie okoliczności sprzyjają zatruciom pokarmowym?
 5. Jakie są zasady zdrowego żywienia?

 

Pomocne w wykonaniu zadań będą źródła z sieci Internet:

        www.punktzdrowia.pl

        www.stawiamnazdrowie.pl

        sekretydiety.pl

        dietetyka.com.pl

        http://pl.wikipedia.org/wiki/Dietetyka

        www.zdrowezywienie.w.interia.pl

       www.anoreksja.net

       www.dietetyka.com.pl

       www.dietetykaszs.pl

       www.dietetycznie.bloog.pl

       www.mamzdrowie.pl

       www.zdrowo.info.pl

       www.mojewitaminy.pl

       www.nauka.wp.pl/

Proces

1.      Będziecie pracować w 3 grupach zadaniowych.

2.      W każdej grupie wybierzcie lidera, który będzie konsultował się z nauczycielem i nadzorował Waszą pracę.

3.      Podzielcie zadania w grupie tak, aby każdy miał do przygotowania określone zagadnienia.

4.      Zadania podzielcie sprawiedliwie.

5.      Waszym głównym źródłem informacji proszę , aby był Internet. Oczywiście możecie skorzystać także z innych źródeł informacji.

6.      Termin wykonania 4 tygodnie. Konsultacje w każdym tygodniu, w ustalonym terminie.

Kryteria ocenyEwaluacjaOceniać będę pracę całej grupy. Jeżeli wśród Was znajdą się osoby, które wykonają bardzo dużo pracy mogą otrzymać dodatkową wyższą ocenę. Natomiast osoby wykazujące się niskim zaangażowaniem w pracę, mogą otrzymać ocenę obniżoną.16 celująca
15-14 bardzo dobra
13-12 dobra
11-8 dostateczna
7-4 dopuszczająca
3-0 niedostateczny

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

Opracowanie tematu i poszczególnych zagadnień

Pobieżnie opracowany materiał, bardzo krótka informacja na zadany temat

Temat poprawnie zrealizowany, ale brak dokładniejszych informacji, brak własnych wniosków

Dużo informacji, ale mało przekonujące wnioski

Przedstawione informacje wymagane, spójna i logiczna całość, prawidłowa argumentacja, właściwie wyciągnięte wnioski.

1-4

 Udokumentowanie etapów pracy i ogólne wrażenia estetyczne

Prezentacja, multimedialna, plakat, scenka, ogólna forma prezentacji nieciekawa, widoczne małe zaangażowanie w jej przygotowanie

Prezentacja multimedialna plakat, scenka,  ogólna forma prezentacji ciekawa ale brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy, brak własnych wniosków

Bardzo ciekawa prezentacja multimedialna plakat, scenka,   ogólna forma prezentacji dobra właściwy styl, informacje przedstawione w sposób przemyślany

Pomysłowa prezentacja multimedialna plakat, scenka,   ogólna forma prezentacji  informacji bardzo interesująca, widać współpracę wszystkich członków grupy, widać dobrą znajomość przygotowanych zagadnień

1-4

Wywiązanie się z założonych celów

 

 

Cele nie zrealizowane, potraktowane pobieżnie

Cele zrealizowane, ale bardzo ogólnikowo

Założone cele dokładnie zrealizowane

Wszystkie cele zrealizowane,  inwencja twórcza, widoczna ekspresja i kreatywność.

1-4

 Kierowanie współpracą w grupie (umiejętność współpracy w grupie)

Praca wykonana zgodnie z złożeniami, ale całkowity brak współpracy

Praca wykonana zgodnie z złożeniami, ale przede wszystkim praca indywidualna, mała współpraca

Praca wykonana zgodnie z złożeniami, zaangażowanie całej grupy, dobra współpraca

Praca wykonana zgodnie z złożeniami, wspaniała współpraca całej grupy. Bardzo dobrze opracowane zagadnienia.

1-4

 

Konkluzja

 

Mam nadzieję, że ta forma poznawania nowych informacji Wam się podobała. Pamiętajcie nie sztuką jest tylko najeść się, ale sztuką jest najeść się tak, aby czuć się zawsze zdrowo. Wykonując ten projekt poznaliście szczegółowo zagadnienia  związane z bezpieczną żywnością, ze skutkami nieprawidłowego żywienia.. Myślę, że o wnioskach z tej lekcji będzie zawsze pamiętali.

 

 

 

Zagadnienia z edukacji  zdrowotnej w szkole podstawowej nauczyciele realizują w formie krótkich pogadanek. Uczniowie zdobytą w ten sposób wiedzę utrwalają i uzupełniają tworząc plakaty.

 

Akcja stop zwolnieniom z wf

1392711592863

1392711589706

1392711596746

1392711598303

 

 

 

Śniadanie daje moc

 

1392711565074

1392711565848

1392711566586

 

 

 

Do obszaru 5

Od czterech lat w szkole organizowany jest przez p. Kamilę Brzęcką turniej piłki siatkowej .  W tym roku impreza ta jest zaplanowana na dzień 4 kwietnia. Informacje o zeszłorocznej imprezie zamieszczono na stronie internetowej.

http://www.krzymow.pl/Gmina/Aktualnosci/Przyjacielski-turniej.aspx

 

 

 

 

 

styczeń 2022
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ad Codes Widget